Eng

Tilläggstjänster

KOMPETENSRAMVERK

För att underlätta för dig som kund samlas dessa beteenden i ett ramverk med sk ”beteende-kompetenser”, en sammansättning beteenden som krävs för att lyckas inom ett specifikt område.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man önskar skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.


CVCOLLECT

CVCollect är namnet på en personlig tjänst som sparar tid, reducerar arbetsbördan och sparar pengar för dig och ditt företag.

Vid en första kontakt tar vi reda på allt kring befattningen, exempelvis förutsättningar, krav och mål. Därefter sammanställer vi en kravprofil och producerar en annons som vi publicerar på de största jobbsajterna.

När svaren droppar in sköter vi all mail- och telefonkontakt med kandidaterna. Löpande eller vid ansökningstidens slut presenterar vi en sammanställning. Allt detta utan att du behöver logga in med hemliga lösenord eller navigera genom krångligt automatiserade webbapplikationer

Några av fördelarna med CVCollect

  • Du får stöd från en engagerad rekryteringspartner hela vägen
  • Du får ett fast lågt pris
  • All internetannonsering ingår i priset.
  • Annonsering sker med det kraftfullaste annonspaketet via de största jobbsajterna
  • Du frigör värdefull arbetstid
  • Inget faller mellan stolarna
  • Rubino sköter hela processen fram till intervjuerna


TESTVERKTYG – TESTA LAGOM

Ett test säger inte allt, speciellt om man inte innan har tagit reda på vad man vill veta om personen i fråga. Det viktiga är att testa kompetenserna utifrån strategi och mål. Det som är intressant är att ta reda på vad kandidaten skall utföra, vilka mål som skall uppnås och hur man ska matcha kompetens mot de arbetsuppgifter man skall utföra. Vi har kompetensen att utföra detta. Vi har också kompetensen av att göra en grundligare och bredare analys på vad som driver lönsamhet i er organisation.

Se nedan i lugn och ro vad vi kan erbjuda er och er organisation och om vi eventuellt ska skräddarsy en lösning för just ert företag. Vet ni vilka beteenden som driver lönsamhet i just ert företag? Vi hjälper er och kostnadsfritt visar hur man går tillväga för att ta reda på det.