English Version

Tilläggstjänster

KOMPETENSRAMVERK

För att underlätta för dig som kund samlas dessa beteenden i ett ramverk med sk ”beteende-kompetenser”, en sammansättning beteenden som krävs för att lyckas inom ett specifikt område.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man önskar skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.

 

TESTVERKTYG – TESTA LAGOM

Ett test säger inte allt, speciellt om man inte innan har tagit reda på vad man vill veta om personen i fråga. Det viktiga är att testa kompetenserna utifrån strategi och mål. Det som är intressant är att ta reda på vad kandidaten skall utföra, vilka mål som skall uppnås och hur man ska matcha kompetens mot de arbetsuppgifter man skall utföra. Vi har kompetensen att utföra detta. Vi har också kompetensen av att göra en grundligare och bredare analys på vad som driver lönsamhet i er organisation.

Se nedan i lugn och ro vad vi kan erbjuda er och er organisation och om vi eventuellt ska skräddarsy en lösning för just ert företag. Vet ni vilka beteenden som driver lönsamhet i just ert företag? Vi hjälper er och kostnadsfritt visar hur man går tillväga för att ta reda på det.