English Version

Administrationschef genom Rubino Rekrytering

Administrationschef är en viktig befattning i ett företag där du ansvarar för att utveckla och förbereda dina verksamheter för framtiden genom att arbeta med övergripande utveckling och strategi.

Sedan 2003 har vi varit ledande rekryteringsexperter på alla tjänster inom sälj, marknad och ekonomi. Vi på Rubino är även specialister på rekrytering inom administration och HR. Vi rekryterar administrationschefer till företag i hela Sverige som har erfarenhet av:

  • att ansvara för att planera, leda, utveckla och utvärdera administrationen
  • ansvara för ekonomiska ramar och resultat samt personal och arbetsmiljö

Rubino Rekrytering har tillsatt administrativ chef till flertalet kända företag i hela Sverige som fortsatt idag är våra viktigaste kunder.

Rekrytering av chefer inom administration – arbeta som administrationschef med bra lön

Rekrytering av kvalificerad personal är vad vi på Rubino gör bäst! Vi hjälper företag att rekrytera administrativ personal som är tydliga och trygga i sin chef- och ledarroll och har förmåga att stötta, inspirera och motivera medarbetare i såväl dagligt arbete som i utvecklingsarbete. De flesta av Rubinos administrativa chefer kan se fram emot en trygg och givande framtid ute hos en erkänd marknadsledare. Som chef inom administration på företaget erbjuds man en konkurrenskraftig lön med genuin utveckling och möjligheter till yrkesutveckling.

Administrationsledning är en förmåga och rätt administrationsansvariga är inte alltid lätt att hitta i rekryteringen

Vi på Rubino Rekrytering vet med 100% säkerhet vad som utmärker en bra administrationsansvarig och kan snabbt ge er rätt administrativ chef i rekryteringen.

Våra administrationschefer är redo att täcka upp på flera fronter som:

  • Ledning: Styrning, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av den administrativa verksamheten
  • Ekonomi: Övergripande ansvar för budget, uppföljning, redovisning, avtal och ekonomiska analyser
  • HR: Övergripande ansvar för personalfrågor, rekrytering, personalutveckling och samverkansfrågor, inklusive arbetsrätt och förhandlingar
  • Övrig administration: Såsom IT, registratur, vaktmästeri och lokaler
  • Operativt stöd och bollplank till ledningsgruppen och övriga chefer

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en administrationsansvarig på toppnivå.

Idag har Rubino kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt administrationschef.

Harry Rubino –
din personliga rekryterare

Funderar du på vad en bemannings- eller rekryteringslösning via oss skulle kosta?

Kontaktuppgifter:
+46 (0)8-411 60 80
harry@rubino.se

KONTAKTA MIG

»Rubino Rekrytering har varit vår partner sedan 2003. De har alltid levererat med stor kvalité och har därför fått vårt förtroende också avseende andra typer av tjänster – utöver de inom sälj och marknad.«

KENT MATTSSON, VD, SEAB

Ska ditt företag också växa? Kontakta oss.

VI RINGER DIG INOM 2 H.