Executive Search Stockholm

Behöver ni rekrytera till nyckelposter i Stockholm på ledningsnivå? Med Rubino Executive Search i Stockholm får ditt företag hjälp att hitta den ledare ni behöver – exempelvis generaldirektör, VD, CFO eller andra medlemmar i  ledningsgruppen.

eller ring oss på 08-411 60 80

Man med portfölj

Rubino Executive Search i Stockholm

Rubino Executive Search bygger alltid på en djupare analys av företaget, styrelse och tjänsten. Under företagsanalysen intervjuar vi, förutom uppdragsgivaren, även hela eller delar av ledningsgruppen för att få en så god bild av företaget som möjligt. Vi involverar styrelsen för att få en uppfattning om det finns diskrepans mellan VD´s uppdrag och styrelsens målbild. Detta beskrivs i en rapport som under NDA skickas till kandidater och fördelas i företaget till de som är involverade i intervjuer. Allt detta för att få ge en så tydlig bild av uppdraget som möjligt till kandidater men även för att skapa en tydlighet internt.

Styrelseutvärdering

Rubino Executive Search i Stockholm gör även styrelseutvärdering. Här använder vi en psykolog som är kopplad till Rubino Executive Search. Hon har lång erfarenhet av utvärdering av både styrelse och ledningsgrupper där målet kan vara att utvärdera vilka kompetenser och profil som kan komplettera styrelsen vid nästa styrelserekrytering eller att helt enkelt att lägga en grund för effektivare styrelsearbete.

Vanliga frågor om Executive Search

Varför ska ett företag använda Executive Search i Stockholm?

Det rör sig ofta om ett byte av någon i en nyckelposition där företaget inte kan vara utan funktionen under rekryteringsprocessen eller att företaget inte vill visa att en person i nyckelposition är på väg att bytas ut, vilket kan skicka fel signaler till marknaden. Det kan också handla om att det krävs en Exekutiv process för att attrahera de absolut bästa inom ett visst verksamhetsområde.

Hur ser vår Executive Searchprocess ut?

I korta ordalag handlar det om att först tydliggöra om ägarnas och styrelsens strategiska planer är i linje med varandra samt om VD-instruktionen speglar styrelsens strategiska plan eller inte. Det här utgör en grundläggande information i Företagsprofilen som delges kandidater under NDA. Utöver detta inkluderas organisationens bild av företaget i både strategiskt och taktiskt perspektiv. Det får vi genom att inte bara prata med rekryterande chef utan ofta flera i ledningsgruppen om möjligt. Finansiell status, information om marknad, personal, tillväxtplaner mm är också inkluderad i informationen. Naturligtvis ser vi till att kandidater inte träffar någon annan i våra lokaler.

När urval, tester mm är avklarat ser vi till att intervjuer är bokade i våra lokaler om så önskas.

Chefstjänster som vi tillsätter i Stockholm:

 • VD
 • Styrelse
 • Kommundirektör
 • Utvecklingsdirektör
 • Landstingsdirektör
 • Förvaltningschef
 • CFO
 • CIO
 • Fastighetschef
 • Marknadsdirektör
 • Försäljningsdirektör
 • Logistikdirektör
 • Generaldirektör
 • Kommunikationsdirektör
 • HR direktör
 • Generalsekreterare
 • Divisionschef
 • Affärsområdeschef

Ta hjälp av Harry

– ansvarig rekryteringsexpert i Stockholm inom Executive Search

Harry har sedan 2003 utvecklat stor kompetens inom Executive Search och styrelseutveckling. Styrkan ligger i kombinationen av välutvecklade nätverk, personligt engagemang och en djup förståelse för vår marknad. Genom samarbeten kan vi även hantera rekryteringar utanför Sverige med samma höga engagemang och kvalitet. Vänd er till oss gällande gällande executive search i Stockholm.

Ta kontakt med Rubino Executive Search

Rubino Rekrytering - Harry Rubino

harry@rubino.se
08-411 60 80
073-376 39 30

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vilka är ni och vem är det ni söker? För att komma igång snabbt är vi pålästa och förberedda när vi träffas för första gången.

Sökning

Med kravprofilen som grund sätter vi igång att söka efter lämpliga kandidater. Till vår hjälp har vi LinkedIn, Facebook, välfyllda CV-databasar, annonsering och vårt stora nätverk.

Urval & intervjuer

Vi väljer ut de mest intressanta kandidaterna för en första omgång intervjuer. Under intervjuerna har vi en löpande dialog med dig som uppdragsgivare. 

Val av slutkandidat

Efter den första vändan utvärderar vi resultaten och presenterar de 3-4 lämpligaste kandidaterna för dig. Vi intervjuar tidigare chefer och medarbetare, genomför personlighetstester och talar med referenser.

Introduktion & uppföljning

En bra introduktion skapar trivsel och gör att er nya medarbetare presterar bättre. Vi ger råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Lär er rekrytera rätt

En lyckad rekrytering består av lika delar erfarenhet, räckvidd och hårt arbete. Boka 15 minuters kostnadsfri rådgivning för att få veta hur ni kan lyckas bättre.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vilka är ni och vem är det ni söker? För att komma igång snabbt är vi pålästa och förberedda när vi träffas för första gången. Vi tycker att det personliga mötet oerhört viktigt. Det är då vi sätter oss in i just er verksamhet och unika förutsättningar, vilket ger oss bästa möjliga förutsättningar för att hitta rätt kandidat. Resultatet av vårt möte är en kravprofil och en tidplan.

Sökning

Det är nu detektivarbetet börjar. Med kravprofilen i ena handen och förstoringsglaset i den andra sätter vi igång att söka efter lämpliga kandidater. Alla som själva försökt sig på en rekrytering vet hur svårt det kan vara att nå ut. Vår räckvidd är svårslagen – bor er drömkandidat i landet och betalar skatt så är oddsen bra att vi kan hitta honom eller henne. Till vår hjälp har vi LinkedIn, Facebook, välfyllda CV-databasar och givetvis vårt stora nätverk. Vi annonserar även vitt och brett i de medier som passar bäst för just din rekrytering.

Urval & intervjuer

Vi väljer ut de mest intressanta kandidaterna för en första omgång intervjuer. Antalet varierar men det rör sig oftast om 10-15 personer. Det är här alla år av rekryteringar kommer till sin rätt. Utmaningen är att hitta de som har störst potentialen och inte bara det längsta CV:t – något som tyvärr övervärderas av allt för många rekryterare och chefer. Branschkunskap är en fin bonus, men anställer ni någon som är smart och motiverad så kommer de snabbt lära sig det som krävs. Under intervjuerna har vi en löpande dialog med dig som uppdragsgivare. 

Val av slutkandidat

Efter den första vändan utvärderar vi resultaten och presenterar de 3-4 lämpligaste kandidaterna för dig. De sökande tas in för en andra omgång intervjuer där även du är med. Efter att ha träffat alla kandidater väljer vi tillsammans ut den / de som går vidare till den sista fasen. Här intervjuar vi tidigare chefer och medarbetare, genomför personlighetstester och talar med referenser. Till sist återstår bara det slutgiltiga valet. Vem är bäst? Vem ska du välja?

Introduktion & uppföljning

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att er nya medarbetare presterar bättre. Vi ger råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt. Efter några månader gör vi en uppföljning för att se att alla är nöjda.

Lär er rekrytera rätt

En lyckad rekrytering består av lika delar erfarenhet, räckvidd och hårt arbete. Vår beprövad process har hjälp oss genom 1.021 lyckade rekryteringar. Boka 15 minuters kostnadsfri rådgivning för att få veta hur ni kan lyckas bättre med rekrytering.

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Hur går vi vidare?

Vi träffas gärna för att berätta hur vi hjälper er hitta rätt kandidater. Helt utan motkrav. Fyll bara i dina uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.