English Version

Tilläggstjänster till CVCollect

Vi erbjuder dessutom två tilläggstjänster till CVCollect, nämligen Intervjustöd och Second Opinion.

Intervjustöd

En tjänst för dig som vill få hjälp med den första intervjurundan. Intressanta kandidater för tjänsten kallar vi till intervju. Vi utvärderar därefter resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Second Opinion

En tjänst för dig som befinner dig i slutat av en rekryteringsprocess och som vill få hjälp att utvärdera innan nästa steg tas. Innehåller följande steg:

 

  • Situationsanalys
  • Analys av kravspecifikation
  • Val och genomförande av tester
  • Djupintervju och återkoppling av testresultat
  • Referenstagning
  • Återkoppling till beställare