VD / Verksamhetsledare till Coompanion, Göteborg - Rubino Rekrytering AB - Sedan 2003
English Version


Publicerad: 22 februari, 2017

VD / Verksamhetsledare till Coompanion, Göteborg

VD/ Verksamhetschef/ Entreprenör/ CSR/ Kooperativ/Samhällsnytta / Social ekonomi

Vi söker en Ledare/VD som vill förändra världen med start i Göteborg.

Vi tror att det traditionella näringslivet behöver ett kraftfullt alternativ till företagande och entreprenörskap. Det är inte rimligt eller hållbart att de åtta rikaste personerna i världen äger lika mycket som den fattigaste hälften av befolkningen. Eller att män i västra Göteborg lever 9 år längre än de i den nordöstra stadsdelen. Segregationen är vår tids gissel. Staden eller samhället mäktar inte riktigt med att lösa problemet. I sådana tider uppstår ofta kooperativ som med kreativa och alternativa metoder förändrar samhällsutvecklingen. Som t ex daghemsköerna som kortades tack vara alla föräldrakooperativ som startades. Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna. Och indirekt till samhället.

 Vi söker nu en efterträdare till vår Verksamhetschef som lämnar oss till sommaren.

Ditt huvuduppdrag blir att driva den kooperativa utvecklingen framåt genom;

  • Övergripande ansvar för hela verksamheten, direkt underställd styrelsen.
  • Att leda ett team av självständiga företagskonsulter och medarbetare.
  • Att samordna företagets olika affärsområden.
  • Utveckla och forma organisationen för att skapa tydlighet och effektivitet i tjänsterna.
  • Utvärdera och följa upp verksamheten och ansvara för god kvalitet i tjänsterna.

Vem är du som ska ta oss till nya höjder?

  • Vi tror att du har erfarenhet som ledare i olika branscher med inriktning av tjänsteproducerande verksamheter.
  • Du är entreprenöriell och brinner för hållbarhet och socioekonomisk utveckling.
  • Har du dessutom erfarenhet av kooperativ, idéburen verksamhet eller EU-projekt är det meriterande.
  • Du delar Coompanions kooperativa värdegrund.
  • Du har relevant högskoleutbildning.

 Som person är du en god organisatör, har lätt för att se helheter, system och sammanhang. Du är en tydlig kommunikatör gentemot anställda och omvärld. Du är energisk och drivande i utvecklingsfrågor.

Information och ansökan

Ansöker gör du via vår rekryteringspartner Rubino Rekrytering på  www.rubino.se under rubriken ”Lediga Jobb” senast den 2017-03-27. Mer information kan du få genom rekryteringskonsult Claes Jarl, 0702-96 52 89.

Coompanion är företagsrådgivaren för samhällsentreprenörer och till dem som vill starta företag tillsammans. Vi verkar för att människor ska förverkliga sina idéer genom att starta företag tillsammans – gärna som kooperativ. Det gör vi genom kostnadsfri rådgivning. Vi stödjer kooperativa och sociala företag genom kompetensutveckling, konsulttjänster och utvecklingsprojekt. I våra utvecklingsprojekt utvecklar vi det sociala entreprenörskapet för att Västsverige skall bli en mer hållbar region. Förutom vår egen administration sköter vi även administrationen för ett nationellt dotterbolag (Coompanion Sverige Service AB), Mikrofonden Väst och Social Trade. Alla är de verksamheter som startats för att främja ett entreprenörskap som svarar mot samhälleliga utmaningar och leder till fler anställda i kooperativa företag. I Göteborg är vi 15 anställda. Våra projekt driver vi i samarbete med myndigheter och organisationer i den sociala ekonomin/civilsamhället. Vårt arbete präglas av engagemang, stor frihet och stort ansvar.  

Dela det här jobbet!