English Version

Chefsrekrytering

Vid en chefsrekrytering står ledningen inför en möjlighet att styra hela företaget i rätt riktning. Det är en unik möjlighet att fundera vad organisationen behöver; vill vi ha en person med erfarenhet från vår egen bransch, eller är det dags att ta in helt nytt blod? Ska personen vara startklar att axla rollen som chef, eller är vi villiga att forma en mer oerfaren person utifrån vår unika organisation? Frågorna är många – och det med all rätt. Det är ett beslut som kommer att påverka och genomsyra hela organisationen, och kan vara helt avgörande för företagets framtid. När du som uppdragsgivare ger oss förtroendet att hitta ditt nästa chefsämne vet vi därför att du har höga förväntningar vad gäller både kompetens och personlighet.

För en lyckad chefsrekrytering krävs en tydlig målbild, en beprövad process och erfarna rekryterare med stort kontaktnät. Rubinos rekryteringskonsulter har själva erfarenhet från styrande positioner och i kombination med vårt breda kontaktnät samt beprövade metoder vet vi vad som krävs för att få rätt chef på rätt plats. Vårt arbete genomsyras professionalitet och kvalitet; vi vill vara med och bidra till våra kunders framgång. Att vi har många trogna och återkommande kunder vittnar om att vi vet vad våra kunder efterfrågar – och levererar därefter.

Självklart hanterar vi all konfidentiell information på ett säkert sätt och ger kandidaterna ett genomgående professionellt bemötande från första kontakt. På Rubino Rekrytering nöjer vi oss inte med att bara kontakta de som aktivt söker jobb, vi söker alltid i våra breda nätverk och databaser efter de bäst lämpade kandidaterna för våra kunders specifika behov. På så sätt kan du lita på att vi gör vårt yttersta för att hitta rätt kandidat till just din organisation.

Rekrytering

Vår process är gedigen och beprövad. Från att definiera uppdraget till att i slutändan tillsammans med dig säkerställa att rätt medarbetare anställs bland de kandidater vi identifierat och valt ut. Nedan finner du processen beskriven, detaljerna får du bättre beskrivna vid vårt första möte.

 • BEHOVSANALYS/KRAVPROFIL
  Exakt vem söker du? För att säkerställa bra start är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.
 • SÖKNING
  Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Här är hantverket: erfarenheten, målinriktningen och fingertoppskänslan avgörande.
 • INTERVJUER
  Intressanta kandidater för tjänsten kallar vi till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare. Vi utvärderar därefter resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.
 • PRESENTATION
  Efter att vi för dig presenterat de lämpligaste kandidaterna är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången för en intervju.
 • VAL AV SLUTKANDIDAT
  Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.
 • INTRODUKTION
  Vi vet att intentionen är god när det kommer till var nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.
 • UPPFÖLJNING
  Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda.

Bemanning

Behöver ditt företag en snabb lösning när din medarbetare slutar eller av någon anledning måste vara borta en längre tid?

Vi fyller luckan med kompetent personal omgående för kortare eller längre uppdrag inom bl. a inom följande yrkesområden:

 • Säljare
 • Försäljningschefer
 • Key Account Manager
 • Säljassistenter
 • Ekonomi

Hyr först och anställ sedan

Hyr in tjänsten från oss under några månaders tid för att sedan ha möjligheten att anställa personen. Vi tar hand om rekryteringsarbetet och arbetsgivaransvaret. Ni kan fullt ut koncentrera er på er egen verksamhet.

Hyr in för vikariat

Har ni personal som är tjänste- eller föräldraledig? Har någon i personalen slutat och efterträdaren kommer på plats först om några månader? Vi kan hjälpa till med tillfälliga lösningar där ni hyr tjänsterna via oss.

Projekt och andra tillfälliga uppdrag

Ibland behövs det tillfälliga kraftsamlingar för att möta arbetstoppar eller driva igenom projekt. Genom att hyra in kompetensen kan ni fokusera på det ni är bäst på medan vi sköter personalfrågan.

CVCOLLECT

CVCollect är namnet på en personlig tjänst som sparar tid, reducerar arbetsbördan och sparar pengar för dig och ditt företag.

Vid en första kontakt tar vi reda på allt kring befattningen, exempelvis förutsättningar, krav och mål. Därefter sammanställer vi en kravprofil och producerar en annons som vi publicerar på de största jobbsajterna.

När svaren droppar in sköter vi all mail- och telefonkontakt med kandidaterna. Löpande eller vid ansökningstidens slut presenterar vi en sammanställning. Allt detta utan att du behöver logga in med hemliga lösenord eller navigera genom krångligt automatiserade webbapplikationer

Några av fördelarna med CVCollect

 • Du får stöd från en engagerad rekryteringspartner hela vägen
 • Du får ett fast lågt pris
 • All internetannonsering ingår i priset.
 • Annonsering sker med det kraftfullaste annonspaketet via de största jobbsajterna
 • Du frigör värdefull arbetstid
 • Inget faller mellan stolarna
 • Rubino sköter hela processen fram till intervjuerna

Tilläggstjänster

KOMPETENSRAMVERK

För att underlätta för dig som kund samlas dessa beteenden i ett ramverk med sk ”beteende-kompetenser”, en sammansättning beteenden som krävs för att lyckas inom ett specifikt område.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man önskar skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.

 

TESTVERKTYG – TESTA LAGOM

Ett test säger inte allt, speciellt om man inte innan har tagit reda på vad man vill veta om personen i fråga. Det viktiga är att testa kompetenserna utifrån strategi och mål. Det som är intressant är att ta reda på vad kandidaten skall utföra, vilka mål som skall uppnås och hur man ska matcha kompetens mot de arbetsuppgifter man skall utföra. Vi har kompetensen att utföra detta. Vi har också kompetensen av att göra en grundligare och bredare analys på vad som driver lönsamhet i er organisation.

Se nedan i lugn och ro vad vi kan erbjuda er och er organisation och om vi eventuellt ska skräddarsy en lösning för just ert företag. Vet ni vilka beteenden som driver lönsamhet i just ert företag? Vi hjälper er och kostnadsfritt visar hur man går tillväga för att ta reda på det.

 • BIG FIVE PROFILANALYS
  ”YOU GET HIRED ON SKILLS AND FIRED BY PERSONALITY.” Oftast är det personligheten som ställer till det, inte arbetsuppgifterna. 50% av de beteenden vi uppvisar i arbetslivet baseras på vår personlighet. Genom att använda personlighets-formulär i urval och utvecklingsprocesser undviker man felrekrytering och ineffektivitet. En felrekrytering kostar alltid i tid och pengar. Reflector Big Five Personality , Pi Company är ett modernt verktyg för personlighetsanalys,, baserat på ledande forskning (Big Five). Big Five eller Fem Faktor Modellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner: Behov av stabilitet Extraversion Öppenhet Anpassningsbarhet Plikttrogenhet Den huvudsakliga anledningen till att man väljer en certifierad testanvändare är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil. En pedagogisk rapport med personprofil och kompetensmatchning gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 24 språk och är helt onlinebaserat.
 • MASTER PROFILANALYS, MPA
  MPA är ett arbetspsykologiskt testverktyg som är uppbyggt kring en personprofil och en jobbprofil. MPA används bland annat vid rekrytering, analys, sammansättning och utveckling av team, analys av mindre eller större självstyrande grupper, hela avdelningar eller organisationer. MPA är givetvis granskat av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) och BPS (British Psychological Society) samt godkänt och certifierat av DNV (Det Norske Veritas)
 • MOTIVATION OCH BETEENDE, EASI
  EASI är ett snabbt och effektivt verktyg som hjälper dig och medarbetarna att få nödvändig förståelse och kunskap inom utveckling/utbildning. EASI ger bland annat: • Förståelse kring beteenden med dess fördelar och fallgropar • Insikt i andra personers beteenden • Kunskap om kommunikationsstilar och hur man förbättrar kommunikationen • Förståelse kring motivationsstilar och hur dessa kan påverka inlärning och utveckling • Översikt över potentiella utvecklingsområden Användningsområden för EASI: Individutveckling Coachning Utveckling av samarbete Utbildning/träning Teambuilding Karriärrådgivning Utveckling av företagskultur
 • FÖRUTSÄG POTENTIAL, ACE
  ACE är ett snabbt och flexibelt verktyg för att utvärdera en medarbetares potential inom områden som: • Att fatta effektiva beslut • Att tillgodogöra sig ny kunskap • Att uppfatta och förstå sambandet mellan information och situation • Att utarbeta handlingsplaner • Vilken svårighetsgrad på uppgifter en medarbetare har förmåga att lösa • Hur snabbt uppgifter kan komma att lösas • Förutsäga framtida framgång i jobbet • Förstå vilka förutsättningar som finns för att lära nytt och utvecklas i jobbet • Planera individuell utbildning • Optimera talent management • Utöva effektiv karriärrådgivning
 • 360 GRADERS FEEDBACK
  INDIVID- OCH LEDARUTVECKLING MED TYDLIG EFFEKT Undersökningar har visat att användandet av 360 skapar ökad effektivitet och påverkar företagets lönsamhet positivt. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får vi en objektiv bedömning som verkligen gör skillnad på sista raden. Frågeformuläret skräddarsys med 10-15 (av totalt 43) kompetenser och tar ca 30 min att besvara. En detaljerad rapport gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Den huvudsakliga anledningen till att man väljer en 360 graders feedback är att man vill nå ökad effektivitet, kvalitet och träffsäkerhet inom Talent Management, coaching och ledarutveckling. Formuläret finns tillgängligt på 15 språk och är onlinebaserat.
 • NÄTVERKSANALYS
  VEM ÄR DET EGENTLIGEN SOM BESTÄMMER I TEAMET? Genom att analysera hur individer kommunicerar med varandra inom ett team kan man identifiera informella ledare och spåra ineffektivitet. Med vårt analysverktyg SNA (Social Network Analysis) kan man snabbt och kostnadseffektivt generera ett informationsunderlag som kan ligga till grund för Talent Management, Succession Planning och utvecklingsinsatser.
 • FÖRETSGSANPASSAT PERSONLIGHETSTEST
  100% NYTTA OCH EFFEKT Vi tror inte på generella, generiska modeller. Vilka beteenden som driver framgång ser helt olika ut för skilda företag och yrkesroller. Rubino har därför specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester. När du företagsanpassar investerar du i maximal nytta och effekt. Och tidsbesparingarna är betydande. Vanligtvis är våra kunders ROI (Return On Investment) inte längre än 6-12 månader.
 • LÖNSAMMA BETEENDEN
  Vilka beteenden skapar ökad lönsamhet i just er organisation? 9 av 10 tillfrågade vet inte vilka beteenden som skapar ökad lönsamhet för verksamheten, och lika många vet ej hur man tar reda på det. Men ska det verkligen vara så år 2013? Eftersom de flesta svarar NEJ på den frågan har vår samarbetspartner tagit fram ett analysverktyg som är både snabbt och kostnadseffektivt och inom loppet av några dagar hjälper dig ta reda på vilka 3-4 beteenden som svarar för 70-80% av företagets lönsamhet kopplat till en specifik yrkesroll. Och det sker utan långa tidskrävande möten och besvärliga processer. Modellen är lean, smart och enkel.