English Version

TESTVERKTYG

Ett personlighetstest säger inte allt, speciellt om man inte i förväg har bestämt sig för vad man vill veta om personen i fråga. Det viktiga är att testa kompetenser utifrån strategi och mål. Det som är intressant är att utifrån insikt om vad kandidaten skall utföra för typ av arbetsuppgifter, och vilka mål som skall uppnås, matcha detta mot kandidatens kompetens. Vi har stor erfarenhet av denna typ av tester, och även av att göra en grundligare och bredare analys av vad som driver lönsamheten i er organisation.

Se nedan i lugn och ro vad vi kan erbjuda er och er organisation och om vi eventuellt ska skräddarsy en lösning för just ert företag. Vet ni vilka beteenden som driver lönsamhet i just ert företag? Vi hjälper er och kostnadsfritt visar hur man går tillväga för att ta reda på det.

 • BIG FIVE PROFILANALYS
  ”YOU GET HIRED ON SKILLS AND FIRED BY PERSONALITY.” Oftast är det personligheten som ställer till det, inte arbetsuppgifterna. 50% av de beteenden vi uppvisar i arbetslivet baseras på vår personlighet. Genom att använda personlighets-formulär i urvals- och utvecklingsprocesser undviker man felrekrytering och ineffektivitet. En felrekrytering kostar alltid både i tid och pengar. Reflector Big Five Personality , Pi Company är ett modernt verktyg för personlighetsanalys, baserat på ledande forskning. Big Five eller Fem Faktor Modellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner: Behov av stabilitet, Extraversion, Öppenhet, Anpassningsbarhet och Plikttrogenhet. Den huvudsakliga anledningen till att man väljer en certifierad testanvändare är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil. En pedagogisk rapport med personprofil och kompetensmatchning gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 24 språk och är helt onlinebaserat.
 • MASTER PROFILANALYS, MPA
  MPA är ett arbetspsykologiskt testverktyg som är uppbyggt kring en personprofil och en jobbprofil. MPA används bland annat vid rekrytering, analys, sammansättning och utveckling av team, analys av mindre eller större självstyrande grupper, hela avdelningar eller organisationer. MPA är givetvis granskat av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) och BPS (British Psychological Society) samt godkänt och certifierat av DNV (Det Norske Veritas)
 • MOTIVATION OCH BETEENDE, EASI
  EASI är ett snabbt och effektivt verktyg som hjälper dig och medarbetarna att få nödvändig förståelse och kunskap inom utveckling och utbildning. EASI ger bland annat: • Förståelse kring beteenden med dess fördelar och fallgropar • Insikt i andra personers beteenden • Kunskap om kommunikationsstilar och hur man förbättrar kommunikationen • Förståelse kring motivationsstilar och hur dessa kan påverka inlärning och utveckling • Översikt över potentiella utvecklingsområden Användningsområden för EASI: Individutveckling, Coachning, Utveckling av samarbete, Utbildning/träning, Teambuilding, Karriärrådgivning och Utveckling av företagskultur
 • FÖRUTSÄG POTENTIAL, ACE
  ACE är ett snabbt och flexibelt verktyg för att utvärdera en medarbetares potential inom områden som: • Att fatta effektiva beslut • Att tillgodogöra sig ny kunskap • Att uppfatta och förstå sambandet mellan information och situation • Att utarbeta handlingsplaner • Vilken svårighetsgrad på uppgifter en medarbetare har förmåga att lösa • Hur snabbt uppgifter kan komma att lösas • Förutsäga framtida framgång i jobbet • Förstå vilka förutsättningar som finns för att lära nytt och utvecklas i jobbet • Planera individuell utbildning • Optimera talent management • Utöva effektiv karriärrådgivning
 • 360 GRADERS FEEDBACK
  INDIVID- OCH LEDARUTVECKLING MED TYDLIG EFFEKT Undersökningar har visat att användandet av 360 skapar ökad effektivitet och påverkar företagets lönsamhet positivt. Genom att låta individen skatta sig själv och sedan bli bedömd av omgivningen, närmaste chef, kollegor, underställda och kunder, får vi en objektiv bedömning som verkligen gör skillnad på sista raden. Frågeformuläret skräddarsys med 10-15 (av totalt 43) kompetenser och tar ca 30 min att besvara. En detaljerad rapport gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Den huvudsakliga anledningen till att man väljer en 360 graders feedback är att man vill nå ökad effektivitet, kvalitet och träffsäkerhet inom Talent Management, coaching och ledarutveckling. Formuläret finns tillgängligt på 15 språk och är onlinebaserat.
 • NÄTVERKSANALYS
  VEM ÄR DET EGENTLIGEN SOM BESTÄMMER I TEAMET? Genom att analysera hur individer kommunicerar med varandra inom ett team kan man identifiera informella ledare och spåra ineffektivitet. Med vårt analysverktyg SNA (Social Network Analysis) kan man snabbt och kostnadseffektivt generera ett informationsunderlag som kan ligga till grund för Talent Management, Succession Planning och utvecklingsinsatser.
 • FÖRETSGSANPASSAT PERSONLIGHETSTEST
  100% NYTTA OCH EFFEKT Vi tror inte på generella, generiska modeller. Vilka beteenden som driver framgång ser helt olika ut för skilda företag och yrkesroller. Rubino har därför specialiserat sig på att ta fram företagsanpassade personlighetstester. När du företagsanpassar investerar du i maximal nytta och effekt. Och tidsbesparingarna är betydande. Vanligtvis är våra kunders ROI (Return On Investment) inte längre än 6-12 månader.
 • LÖNSAMMA BETEENDEN
  Vilka beteenden skapar ökad lönsamhet i just er organisation? 9 av 10 tillfrågade vet inte vilka beteenden som skapar ökad lönsamhet för verksamheten, och lika många vet ej hur man tar reda på det. Men ska det verkligen vara så år 2013? Eftersom de flesta svarar NEJ på den frågan har vår samarbetspartner tagit fram ett analysverktyg som är både snabbt och kostnadseffektivt och inom loppet av några dagar hjälper dig ta reda på vilka 3-4 beteenden som svarar för 70-80% av företagets lönsamhet kopplat till en specifik yrkesroll. Och det sker utan långa tidskrävande möten och besvärliga processer. Modellen är lean, smart och enkel.

CV-COLLECT

CV-Collect är namnet på en personlig tjänst som sparar tid, reducerar arbetsbördan och sparar pengar för dig och ditt företag.

Vid en första kontakt med dig tar vi reda på allt kring befattningen, som till exempel vilka förutsättningar, krav och mål som finns. Därefter sammanställer vi en kravprofil och producerar en annons som vi publicerar på de största jobbsajterna.

När svaren kommer in sköter vi all mail- och telefonkontakt med kandidaterna. Löpande eller vid ansökningstidens slut presenterar vi en sammanställning över kandidaterna. Du slipper med andra ord logga in med hemliga lösenord eller navigera genom krångligt automatiserade webbapplikationer.

Några av fördelarna med CV-Collect

 • Du får stöd från en engagerad rekryteringspartner hela vägen
 • Du får ett fast och lågt pris
 • Internetannonsering ingår i priset
 • Annonsering sker med det kraftfullaste annonspaketet via de största jobbsajterna
 • Vi sköter hela processen fram till intervjuerna
 • Du frigör värdefull arbetstid

 

SECOND OPINION

En tjänst för dig som befinner dig i slutat av en rekryteringsprocess och som vill få hjälp att utvärdera innan nästa steg tas. Innehåller följande steg:

 

 • Situationsanalys
 • Analys av kravspecifikation
 • Val och genomförande av tester
 • Djupintervju och återkoppling av testresultat
 • Referenstagning
 • Återkoppling till beställare

 

KOMPETENSRAMVERK

För att underlätta för dig som kund har vi samlat olika typer av kompetenser i ett ramverk med så kallade ”beteende-kompetenser”. Detta är den sammansättning av olika beteenden som krävs för att lyckas inom ett specifikt område.

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att investera i ett kompetensramverk är att man önskar skapa ett gemensamt språk för att kunna dela Talent Management information, samt för att skapa kompetensbaserade kravprofiler för rekrytering.

Kompetensramverket beskriver effektivt nyckelbeteenden som är avgörande i de flesta yrkesroller, nivåer och organisationer. Baserat på en omfattande forskning där man har studerat hundratals kompetensmodeller i olika organisationer runt om i världen, ger kompetensramverket användaren ett standardiserat arbetssätt som hjälper denne att identifiera och utveckla kritiska kompetenser.

 

Harry Rubino –
din personliga rekryterare

Funderar du på vad en bemannings- eller rekryteringslösning via oss skulle kosta?

Kontaktuppgifter:
+46 (0)8-411 60 80
harry@rubino.se

Kontakta mig

»Vi är ett litet bolag där varje rekrytering och investering är av yttersta vikt. När vi väl hade bestämt oss för att utöka vår organisation med en IT Säljare föll valet på Rubino Rekrytering. Vi hade vägt andra alternativ men Rubino kunde visa en gedigen arbetsmetodik och ett engagemang utöver konkurrenterna. Vi har nu vår nya säljare sedan en tid och vår verksamhet växer. Vi är verkligen nöja med vårt val.«

MAGNUS KJELLÉN, VD, CLOUD CONNECT

Ska ditt företag också växa? Kontakta oss.

VI RINGER DIG INOM 2 H.