English Version

feedback

Konsten att hantera en toppsäljare

Varför är vissa säljare och medarbetare svårledda och vad kan man göra åt det? En av de mest frustrerande och utmanande som chef är att handskas med en toppsäljare, men som är svår att arbeta med. Personen levererar alltid när det behöver säljas som mest. Men de är så svåra att komma överens med att du som chef ibland får spader. Vad ska man då göra för att hantera en … Läs mer »