English Version

nationaldagen

Glad Nationaldag önskar vi alla på Rubino Rekrytering

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till minne av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983.  Tidigare firades 6 juni enbart som “svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag. Läs mer om nationaldagen här: https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/sveriges-nationaldag