Vi hjälper dig att rekrytera en ny Ekonomichefi Stockholm, Göteborg och Malmö

Ekonomiansvariga tar hand om företagets löpande fakturering, löner, redovisning, bokslutsarbete inklusive årsredovisning och rapportering.

Rubino är professionella rekryteringsspecialister sedan början av 2003 och vi är bäst på rekrytering av alla tjänster inom ekonomi, marknad och försäljning.

Rubino Rekrytering har tillsatt CFO:n på många kända företag i hela Sverige som även är våra viktigaste kunder.

Ekonomichef är en viktig befattning i ett företag. De har en mycket viktig funktion och är en del av bolagets framgång.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rekrytering av ekonomiansvarig

Vi på Rubino är bäst på rekrytering av ekonomiansvarig. Rubino hjälper företag i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige att hitta en ekonomisk chef med helhetsfokus, resultatinriktning och som även är affärsdrivna.

Vi chefsrekryterar inom ekonomi och erbjuder företag ekonomiska chefer som har en stark vilja att göra skillnad och har ett stort engagemang för att utveckla och uppnå önskad framgång.

Rubinos ekonomichefer är lösningsorienterade, noggranna och har förmågan att kunna fatta rätt beslut genom korrekt och snabb analys.

Vi rekryterar chefsekonomer som:

  • har erfarenhet av budgetprocessen
  • sätter finansiella planer
  • arbetar med mål och nyckeltal
  • upprättar analyser
  • ansvarar för rapporteringar
  • ansvarar för uppföljningar och avvikelser

Utöver detta kan de även sammanställa korrekta finansiella presentationer till verksamhetens VD, styrelse och företagets ägare.

Rubino erbjuder företag chefer inom ekonomi som har en prestigelös och ödmjuk inställning i sin personlighet och som tycker om att arbeta i ett högt tempo.

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Rätt förutsättningar för både anställd som arbetsgivare

Det kan vara problematiskt för bägge parter att sätta rätt löneanspråk. Vi hjälper er i processen att den anställde får en marknadsmässig lön och arbetsgivaren kan sätta rätt krav med vår erfarenhet som grund från liknande rekryteringar.

Ekonomiskt ansvar är en förmåga och rätt chief financial officer är en konst att finna

Vi på Rubino Rekrytering vet med 100% säkerhet vad som utmärker en bra ekonomisk chef och kan snabbt ge dig rätt chief financial officer i rekryteringen.

Våra CFO:n är även redo att täcka upp på flera områden som:

  • ekonomiskt relaterade IT-frågor och infrastruktur
  • styrelsearbete kring ekonomiska frågor

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en ekonomiansvarig på toppnivå.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på chefsrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt Ekonomichef.

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan