Vi hjälper dig att rekrytera en ny Innesäljarei Stockholm, Göteborg och Malmö

Innesäljare är en viktig roll i en affärsverksamhet för att skapa bra affärer och försäljningar. Vi på Rubino Rekrytering är specialisterna på personalrekrytering inom sälj, marknad och ekonomi sedan 2003.

Hos oss hittar du professionella innesäljare som har konsulterat på flertalet kända företag i Sverige. Varje dag vägleder vi företag och säljare att lyckas med sin försäljning.

Rekrytering av professionella innesäljare för jobb i hela Sverige

Rekrytering av säljare och vägledning är vad vi på Rubino gör bäst! Med absolut koll på vad som utmärker en bra säljare kan vi snabbt ge er rätt innesäljare för jobb åt företag i hela Sverige.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Innesäljare med bra lön med möjlighet att påverka din inkomst

Majoriteten av våra kunder erbjuder innesäljare en fast lön efter ålder och erfarenhet samt en rörlig provisionsbaserad lön. Som innesäljare hos våra kunder har du alltså en stor möjlighet att själv påverka din inkomst.

När ni hyr konsulter hos oss får ni professionella innesäljare som kan:

  • skapa nya affärsmöjligheter genom inkommande och utgående samtal och e-post
  • förstå kundernas krav och behov
  • slutföra försäljning och uppfylla mål och kvoter
  • jobba i nära samarbete med kollegor för att avsluta affärer och skapa ytterligare försäljning
  • Våra innesäljare har:
  • en stark telefonnärvaro och tolerans för höga samtalsvolymer
  • en utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationskompetens
  • en stark förmåga att lyssna och presentationsteknik

Rekrytera innesäljare med rätt kompetens för ditt företag

Rubino Rekrytering hjälper företag att hitta rätt kandidater inom alla säljroller. Våra innesäljare har ett stort fokus på kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer och alla våra kandidater arbetar självständigt och har mod att fråga efter affären.

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för våra kunder vid behov av en innesäljare.

Vi rekryterar även säljare, säljchefer och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Rubino har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi rekryterar och bemannar i hela Sverige.

Välkommen till oss på Rubino Rekrytering, er bästa partner vid rekrytering av innesäljare!

 

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan