Artiklar

Fem tips för lyckad introduktion (On-boarding) av nya medarbetare

  1. Hör av er veckan innan kandidaten börjar med information om tider, planering mm för första veckan, så att medarbetaren känner sig trygg och vet vad som kommer att ske initialt.
  2. Informera all övrig personal om vem som börjar och vilka arbetsuppgifter personen kommer att ha.
  3. Förbered arbetsplatsen med PC + skärm och annat som är absolut nödvändigt idag och som kan ta lite tid att ordna om det beställs när den anställde har börjat. Ordna med telefonnummer, visitkort mm. Ställ en blomma på bordet med ett kort som hälsar välkommen. Om ni har en anslagstavla eller liknande skriv gärna välkommen och personens namn på denna.
  4. Gör ett introduktionsprogram med inbokade tider med nyckelpersoner som den anställde kommer att ha kontakt med. Det gör att personen känner sig betydelsefull redan från första dag och kommer igång med arbetsuppgifterna snabbare. Undvik att låta personen ”läsa in sig” på något. Det är viktigt att personen kommer igång kvickt. Se till att personen hänger med lunchgäng och i andra sociala sammanhang.
  5. Se till att närmaste chefen både har ett introduktionsmöte, där förväntningar tydliggörs, och har ett avstämningsmöte efter första veckan för att fånga upp funderingar och missförstånd så att det inte eskalerar och blir grogrund för tveksamheter.