English Version

Varför Rubino?

Engagemang hela vägen

Väljer du Rubino Rekrytering får du en långsiktig partner som genom nätverkande och branschkännedom finner lämpliga kandidater och får dem att se möjligheterna – även på det mindre kända företaget. Vi får ditt företag att växa.

Vårt arbete, allt vi gör – från sök och intervjuer till presentation av ditt företag – kan summeras med ett enda ord: Engagemang.

Vi ser rekrytering ur ett sälj- och projektperspektiv

Vi är högst medvetna om den fingertoppskänsla som krävs då vi presenterar ditt företag och att det krävs många kontakter innan vi funnit rätt kandidat till efterfrågad tjänst. Då flera av våra medarbetare kommer från säljsidan kan vi på ett naturligt sätt driva processen framåt, ställa rätt frågor och få rätt svar. Allt för att lotsa flera tänkbara kandidater hela vägen fram till anställning.

Vi tar ansvar

Vår prismodell gör våra tjänster attraktiva oavsett om du låter oss sköta hela rekryteringen eller endast delar av den.

Och är du av någon anledning inte nöjd med vårt arbete så gör vi givetvis om rekryteringen.