referenskontroll rekrytering
Artiklar

Referenskontroll vid rekrytering – Kandidatreferenser

En referenskontroll är en viktig del av rekryteringsprocessen. Det ger bra insikter i kandidatens tidigare arbetsprestation och samarbetsförmåga. Det finns gott om kandidater som kan verka perfekta på pappret och göra väldigt bra ifrån sig under en jobbintervju. Men genom att prata med kandidatreferenser så är det möjligt att ta del av värdefulla detaljer om kandidatens styrkor och svagheter för att avgöra om de är rätt för den aktuella rollen.

Varför ska man göra en referenskontroll?
Ett CV berättar om kandidatens karriärbakgrund och kvalifikationer. Kandidatintervjun ger möjlighet att kunna bedöma en kandidat personligen. En referenskontroll lägger till ytterligare kött på benen genom viktiga detaljer från en tredje part.

Kandidatreferenser hjälper till i processen med att förstå en kandidat bättre, men kan också bekräfta kandidatens kvalifikationer, erfarenhet och tidigare roller.

Att tala med en referens bidrar också till att skapa en mer jämn konkurrens. Referenskontroller kan lyfta fram de slutkandidater som gjorde mindre bra ifrån sig under en arbetsintervju men som annars är duktiga medarbetare. Men processen kan såväl identifiera kandidater som är lysande under intervjuer men som kanske saknar de kvaliteter som behövs för att lyckas i en roll. Jobbsökande som blir slutkandidater bör alltid informeras om att en grundlig referenskontroll kommer att genomföras.

Använd telefonen för att göra en referenskontroll
Använd telefonen när du ska kontakta kandidatreferenser. E-postmeddelanden som skickas till företag/personer kan lätt ignoreras så prata helst med referensen per telefon. Detta ger rekryteraren möjlighet att ställa spontana frågor gällande kandidaten och få relevant information bekräftad.

Om det är möjligt, prata gärna med minst två referenser, gärna kandidatens tidigare chef, kollega eller underställd. Skulle referenserna ge olika bilder av kandidaten – kolla med ytterligare en referens för att få någon av beskrivningarna bekräftad.

Planera dina referensfrågor
Det är inte alltid lätt att få referensen att öppna upp sig och då är det viktigt att rama in frågorna på rätt sätt. Var beredd på att få korta svar då vissa företag kan ha en strikt policy av att endast bekräfta att kandidaten arbetat för dem under en angiven period.

Undvik att gå in på specifika områden som kandidatens civilstånd, ålder, religion, kön, funktionshinder, etnicitet eller andra personliga saker. Detta för att undvika att bryta olika diskrimineringslagar.

Grundläggande referensfrågor
Ett referenssamtal ska vara ett bekvämt samtal, som uppnås bäst genom att börja med grundfrågor.
Lämpliga frågor för att referensen ska känna sig bekväm är:

  • Hur länge jobbade kandidaten för ditt företag?
  • Vilken typ av arbete utförde kandidaten?

Djupgående referensfrågor
Efter de grundläggande frågorna är det dags att gå vidare till de mer djupgående för att få en bättre bild över kandidatens kompetens.

Om referensen har möjlighet att prata vidare, ställ några svåra frågor som:

  • Kan du beskriva några av kandidatens svagheter / styrkor?
  • Hur bra fungerade personen som en del av en grupp?
  • Vilken typ av personer har kandidaten svårare att arbeta med?
  • Kom kandidaten till arbetet i tid?
  • Skulle du kunna tänka dig att återanställa kandidaten i framtiden?

Fler unika frågor kan ställas gällande den specifika rollen och kandidaten för att få en tydligare förståelse.

Ju mer information du har om en kandidat, desto bättre kan du bedöma om de är lämpliga för rollen och organisationen. En referenskontroll är viktigt i en rekryteringsprocess. Det kan avslöja hur en kandidat verkligen är på en arbetsplats och om de är rätt för den aktuella rollen.

Vi på Rubino kan hjälpa er att starta och utveckla processerna kring frågorna avseende: Rekrytering, Bemanning, Kundbemötande, Teambuilding och Individuell coaching.

Är det dags för dig att byta upp dig till nästa steg i karriären? Genom jobbcoaching hjälper vi dig att identifiera ditt nästa karriärsteg, kommunicera din unika kompetens och att skapa en marknadsplan fram till drömjobbet.

Kontakta oss på Rubino Rekrytering så kan vi berätta mer.