Artiklar

Vad är Executive Search?

Executive Search är rekrytering till nyckelposter på ett företag, oftast på ledningsnivå och bygger på en djupare analys av företaget, styrelsen och tjänsten.

Vi skiljer på öppen (annonserad) och sluten (Executive Search) rekrytering. Själva processen är i grund och botten lika men är mer grundligt analyserat och dokumenterat vid Executive Search. Naturligtvis är en Executive Search-rekrytering inte annonserad men vid både öppen och sluten rekrytering använder vi search för att även hitta de kandidater som inte aktivt söker en ny tjänst.

Varför ska ett företag använda Executive Search?

Det rör sig ofta om ett byte av någon i en nyckelposition där företaget inte kan vara utan funktionen under rekryteringsprocessen eller att företaget inte vill visa att en person i nyckelposition är på väg att bytas ut, vilket kan skicka fel signaler till marknaden. Det kan också handla om att det krävs en Exekutiv process för att attrahera de absolut bästa inom ett visst verksamhetsområde.

Hur ser vår process ut?

I korta ordalag handlar det om att först tydliggöra om ägarnas och styrelsens strategiska planer är i linje med varandra samt om VD-instruktionen speglar styrelsens strategiska plan eller inte. Det här utgör en grundläggande information i Företagsprofilen som delges kandidater under NDA. Utöver detta inkluderas organisationens bild av företaget i både strategiskt och taktiskt perspektiv. Det får vi genom att inte bara prata med rekryterande chef utan ofta flera i ledningsgruppen om möjligt. Finansiell status, information om marknad, personal, tillväxtplaner mm är också inkluderad i informationen. Naturligtvis ser vi till att kandidater inte träffar någon annan i våra lokaler.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer om vår tjänst Executive Search eller hör av er till Hanne Rubino:
0739-015 911, [email protected]