Rekrytering i Malmö

Rekrytering Malmö med Rubino inom försäljning, marknad och ekonomi är ett bra val. Vi gör allt för att du ska få en hållbar och lönsam affärsverksamhet.

Rekryterare Malmö – Professionell kompetensrekrytering

Vi vet hur viktigt det är som rekryterare att man fattar rätt beslut. Därför ägnar vi vår tid till att sammanföra arbetskraft med arbetsgivare på rätt sätt. Med Rubino sparar du tid och får garanterat goda resultat. Rubino Rekrytering skapar hållbara fusioner mellan arbetsgivare och arbetssökande I Malmö kommun.

Söker du chefer, assistenter eller specialister inom försäljning, marknad eller ekonomi i Malmö? Välkommen till Rubino, vi rekryterar på rätt sätt som är lönsamt för ditt företag!

Letar du efter professionella rekryterare i Malmö med expertis inom kompetensrekrytering? Rubino är expertrekryterarna i Malmö med stora kunskaper och erfarenheter av rekryteringsbranschen sedan 2003. Vi har kunnig personal på olika nivåer inom sälj, marknad och ekonomi kan vi snabbt rekrytera rätt person för ditt behov.

Läs mer om våra tjänster eller alla de testverktyg vi erbjuder för en smidigare rekryteringsprocess.

Rekrytera personal som ökar försäljningen och varumärkeskännedomen i Malmöregionen

Med engagemang, kunskap och erfarenhet hittar vi kompetenserna som krävs för att leda dagens försäljnings-, marknads och ekonomiavdelningar. Vi garanterar en pålitlig och professionell rekryteringsservice när ni söker ny personal! Rubino står för rekrytering av olika kompetenser och yrkesroller med olika inriktningar som efterfrågas av våra kunder i Malmöregionen. Vi står alltid redo med kunnig personal inför rekrytering av personal.

Hitta lösningen på ditt personalbehov i Malmö med hjälp av Rubino Rekrytering. Med rätt metoder och kompetens rekryterar vi personal som ökar er affärskännedom och försäljning.

Rubino har sina huvudkontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, med rekryteringsuppdrag för arbetsgivare etablerade i hela landet.

Hitta rätt kompetens för er verksamhet genom Rubino, vi är företaget med professionella kompetenser inför rekrytering i Malmö!

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan