Rekrytering i Stockholm

Rekrytering i Stockholm brukar vara en vanlig fråga här på Rubino Rekrytering. Vi specialiserar oss på rekrytering inom Stockholmsområdet och har ett fokus inom sälj, marknad och ekonomi.

Rekryterare Stockholm med expertis inom personalrekrytering

Rekryterare i Stockholm med expertis inom personalrekrytering hittar du hos Rubino Rekrytering. Vi är rekryteringsexperter inom områdena sälj, marknad och ekonomi sedan starten av 2003. Vi har en lång meritlista när det gäller att hitta individer med expertkunskap som krävs för att leda en modern marknadsavdelning, försäljningsavdelning och ekonomiavdelning.

Vi har total förståelse över vad som kännetecknar bra personal inom de områden våra kunder söker och kan snabbt se om individen är rätt för det arbetet. Våra noga utvalda och kompetenta kandidater levererar alltid bäst resultat med sin positiva inställning, incitament och förmåga att skapa styrka hos andra.

Vi är de främsta experterna på rekrytering inom marknadsföring, försäljning och ekonomi åt våra kunder i Stockholms län.

Läs mer om våra tjänster eller alla de testverktyg vi erbjuder för en smidigare rekryteringsprocess.

Rekrytera personal som ökar försäljningen och varumärkeskännedomen i Stockholm

Rubino rekryterar chefer och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas av våra kunder i Stockholms stad.

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp vid en rekrytering av toppkandidater i Stockholmsregionen.

Vi har lösningarna och den toppkunskap som krävs för att finna och rekrytera de bästa personerna inom våra kunders tjänsteområden i Stockholmsområdet.

Idag utövar Rubino sin rekryteringsverksamhet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö – men är inte främmande för uppdrag i hela landet.

Välkommen till Rubino Rekrytering, ett rekryteringsföretag av toppindivider inom marknad, försäljning och ekonomi i hela Stockholm! Vi kan helt enkelt Rekrytering Stockholm!

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan