Vi hjälper dig att rekrytera en ny Administrationschefi Stockholm, Göteborg och Malmö

Administrationschef är en viktig befattning i ett företag där du ansvarar för att utveckla och förbereda dina verksamheter för framtiden genom att arbeta med övergripande utveckling och strategi.

Sedan 2003 har vi varit ledande rekryteringsexperter på alla tjänster inom sälj, marknad och ekonomi. Vi på Rubino är även specialister på rekrytering inom administration och HR. Vi rekryterar administrationschefer till företag i hela Sverige som har erfarenhet av:

  • att ansvara för att planera, leda, utveckla och utvärdera administrationen
  • ansvara för ekonomiska ramar och resultat samt personal och arbetsmiljö

Rubino Rekrytering har tillsatt administrativ chef till flertalet kända företag i hela Sverige som fortsatt idag är våra viktigaste kunder.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rekrytering av chefer inom administration 
– arbeta som administrationschef med bra lön

Rekrytering av kvalificerad personal är vad vi på Rubino gör bäst! Vi hjälper företag att rekrytera administrativ personal som är tydliga och trygga i sin chef- och ledarroll och har förmåga att stötta, inspirera och motivera medarbetare i såväl dagligt arbete som i utvecklingsarbete. De flesta av Rubinos administrativa chefer kan se fram emot en trygg och givande framtid ute hos en erkänd marknadsledare. Som chef inom administration på företaget erbjuds man en konkurrenskraftig lön med genuin utveckling och möjligheter till yrkesutveckling.

Administrationsledning är en förmåga och rätt administrationsansvariga är inte alltid lätt att hitta i rekryteringen

Vi på Rubino Rekrytering vet med 100% säkerhet vad som utmärker en bra administrationsansvarig och kan snabbt ge er rätt administrativ chef i rekryteringen.

Våra administrationschefer är redo att täcka upp på flera fronter som:

  • Ledning: Styrning, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av den administrativa verksamheten
  • Ekonomi: Övergripande ansvar för budget, uppföljning, redovisning, avtal och ekonomiska analyser
  • HR: Övergripande ansvar för personalfrågor, rekrytering, personalutveckling och samverkansfrågor, inklusive arbetsrätt och förhandlingar
  • Övrig administration: Såsom IT, registratur, vaktmästeri och lokaler
  • Operativt stöd och bollplank till ledningsgruppen och övriga chefer

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en administrationsansvarig på toppnivå.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt administrationschef.

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan