English Version

Bemanning

Behöver ditt företag en snabb lösning när din medarbetare slutar eller av någon anledning måste vara borta en längre tid?

Vi fyller luckan med kompetent personal omgående för kortare eller längre uppdrag inom bl. a inom följande yrkesområden:

  • Säljare
  • Försäljningschefer
  • Key Account Manager
  • Säljassistenter
  • Ekonomi

Hyr först och anställ sedan

Hyr in tjänsten från oss under några månaders tid för att sedan ha möjligheten att anställa personen. Vi tar hand om rekryteringsarbetet och arbetsgivaransvaret. Ni kan fullt ut koncentrera er på er egen verksamhet.

Hyr in för vikariat

Har ni personal som är tjänste- eller föräldraledig? Har någon i personalen slutat och efterträdaren kommer på plats först om några månader? Vi kan hjälpa till med tillfälliga lösningar där ni hyr tjänsterna via oss.

Projekt och andra tillfälliga uppdrag

Ibland behövs det tillfälliga kraftsamlingar för att möta arbetstoppar eller driva igenom projekt. Genom att hyra in kompetensen kan ni fokusera på det ni är bäst på medan vi sköter personalfrågan.