Vi hjälper dig att rekrytera en ny Controlleri Stockholm, Göteborg och Malmö

Letar ni efter kvalificerade controllers? Då har ni kommit rätt! Rubino rekryterar controllers till företag i Stockholm, Göteborg och Malmö men även till arbetsgivare i hela Sverige.

Rubino Rekrytering är främst på rekryteringsmarknaden inom ekonomi, marknad och försäljning sedan starten av 2003 och har tillsatt controllers till många kända företag i hela Sverige. Vi rekryterar rätt person till rätt företag.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rekrytera affärsdrivna controllers

Rekrytera affärsdrivna controllers när ni behöver en finansiell rådgivare som tar hand om era dagliga finansiella transaktioner och som stöttar upp er ekonomiavdelning.

Controller arbetsuppgifter:

  • Årsredovisning, månadsbokslut, resultatstyrning
  • Stödja beslutsfattare med finansiell kontroll och verksamhetsstyrning
  • Uppföljning av budget, prognoser och nyckeltal
  • Utveckla och förbättra företagets ekonomistyrning och finansiella processer
  • Behjälplig vid både intern- och extern revision
  • Likviditetsplanering och avvikelserapportering

Våra Controllers har även goda kunskaper i Excel, ERP-system (SAP, Oracle), samt kunskaper kring IFRS och erfarenhet av arbete med Swedish GAAP. Alla Business Controllers har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Rätt kvalifikationer för att jobba som finansiell controller

Alla våra controllers har tagit civilekonomexamen eller examen inom företagsekonomi med bra erfarenheter av att leda personal. De är alla analytiska och noggranna som person och gillar att arbeta med siffror på ett pedagogiskt sätt utifrån flera olika detaljeringsnivåer.

Rätt förutsättning för både anställd som arbetsgivare

Det kan vara svårt för bägge parter att sätta rätt löneanspråk vid rekrytering av en controller. Vi på Rubino hjälper er i processen! Vi ser till att den anställde får en marknadsmässig lön samtidigt som arbetsgivaren kan sätta rätt krav. För oss är det viktig att bägge parter blir nöjda!

Vi på Rubino Rekrytering vet vad som utmärker en bra financial controller med ekonomiskt ansvar och kan snabbt tilldela företag rätt person i rekryteringen.

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en financial controller på toppnivå.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt controller.

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan