Vi hjälper dig att rekrytera en ny Inköparei Stockholm, Göteborg och Malmö

Inköpare är en roll inom ett företag där du som inköpare bör vara en duktig förhandlare och upphandlare med kunskap om gällande lagar och avtal. En Inköpare arbetar med att säkerställa försörjning av tjänster och varor från leverantörer.

Vi på Rubino rekryterar specialister och experter till stora som små företag runt om i Sverige.

Vi är ett professionellt rekryteringsföretag och är experter på säljrekrytering sedan 2003. Vår fokus ligger inom sälj, marknad och ekonomibranschen.

Med Rubino får ni rätt personal till rätt företag och arbetsuppgift.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Inköpare Jobb – Rekrytering av inköpare för jobb i hela Sverige

Vi på Rubino hittar och rekryterar kunniga inköpare för företag i behov av inköpspersonal i hela Sverige. Vi vet vad som utmärker en bra inköpare och kan snabbt erbjuda rätt person för rätt jobb.

Huvuduppgiften för en inköpare är att ingå avtal, precis som en säljare. Varje inköp och varje försäljning är ett sådant avtal, som består av avtalsvillkor som grundas på nuvarande lagstiftning.

Samtliga inköpare vi rekryterar är professionella, strukturerade och drivna som person.

I rollen som inköpare kan ansvarsområdena vara att:

  • Ansvara för inköpsområden med mål att uppnå lägsta totalkostnad
  • Självständigt leda projekt och följa upp inköpskostnader
  • Arbeta med besparingar och förbättringar samt prognostisera utfall
  • Månadsrapportera prisförändringar och prognostisera priser
  • Implementera kategoriprojekt inom inköp
  • Arbeta med utveckling av produkter och tjänster
  • Följa, analysera och rapportera prisförändringar

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Inköpare utbildning – vi rekryterar utbildade inköpare till stora och små företag

Våra inköpare har ofta en utbildning som civilingenjör, civilekonom eller motsvarande.

Samtliga inköpare är affärsmässiga och kommunikativa, analytiska och noggranna, med erfarenhet av SAP.

Vidare har de minst ett par års erfarenhet av liknande roller inom inköp och förbättringsarbete.

Inköpare lön – rekrytering med rätt löneanspråk med Rubino Rekrytering

Det kan vara problematiskt för båda parter att sätta rätt löneanspråk. Vi stöttar er i processen att den anställde får en marknadsmässig lön samtidigt som att arbetsgivaren kan sätta rätt krav med vår erfarenhet som grund från liknande rekryteringar.

Rubino Rekrytering är alltid redo och ställer alltid upp för företag vid behov av en Inköpare.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper alltid er att hitta rätt Inköpare.

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan