Vi hjälper dig att rekrytera en ny Inköpsassistenti Stockholm, Göteborg och Malmö

Inköpsassistent är en roll inom ett företag där som rapporterar till en Inköpschef och arbetar med att säkerställa att sortiment, aktivitet och information vårdas i systemen enligt gällande tidsplaner.

Inköpsassistenterna arbetar operativt i en servicefunktion där de är behjälpliga med uppdatering, registrering och utskick av inköpsavtal till leverantörer.

Inköpsassistenter sköter kommunikationen med leverantörerna och tar fram underlag samt assisterar vid upphandling, förhandling och uppföljning. I rollen kan även strategiskt arbete ingå där de har ansvaret för att lägga prognoser, beräkna omsättningshastigheter samt ha en överblick över flödet.

 

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Inköpsassistent jobb – Rekrytering av inköpsassistenter till företag i hela Sverige

Genom flera års erfarenhet har vi på Rubino Rekrytering säkerställt vad som utmärker en bra inköpsassistent. Det betyder att vi snabbt kan erbjuda företag rätt person för jobbet.

Samtliga inköpsassistenter vi rekryterar är professionella, strukturerade och drivna som person. De har tidigare erfarenheter inom inköp eller orderadministration, alternativt en högskoleutbildning inom inköp eller liknande.

De har även erfarenheter och goda kunskaper av Excel, SAP och engelska språkkunskaper.

Övriga ansvarsområden kan vara att:

  • Arbeta operationellt i inköpsprocessen mot budget
  • Stötta inköparna i inköpsfrågor
  • Samarbeta med produktchefer
  • Upprätthålla leverantörskontakt
  • Hantera och säkerställa produkt och artikeladministration
  • Ansvara för digital arkivering och registrering
  • Medverka vid löpande effektivisering av operativa processer
  • Bidra med allt övrigt inom administration

Inköpsassistent lön – Rätt förutsättningar för både anställd och arbetsgivare

Det kan vara problematiskt för båda parter att sätta rätt löneanspråk. Vi hjälper er i processen att den anställde får en marknadsmässig lön och arbetsgivaren kan sätta rätt krav med vår erfarenhet som grund från liknande rekryteringar.

Rubino Rekrytering ställer alltid upp för er i behov av en Inköpsassistent. Vi rekryterar även övrig personal på alla nivåer inom sälj, marknad och ekonomi som efterfrågas.

Idag har Rubino sitt huvudkontor i Stockholm och finns även i Göteborg och Malmö.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt Inköpsassistent.

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan