Vi hjälper dig att rekrytera en ny IT Säljarei Stockholm, Göteborg och Malmö

IT Säljare är en viktig säljroll där säljarna är väl införstådda i IT-infrastruktur och är självgående i sina säljprocesser. 

Rekrytering av säljare och vägledning är vad vi gör bäst!

Med stora IT-kunskaper är försäljarna affärsmässiga med förmågan att sätta sig in i kunders behov samt hitta smarta och kreativa lösningar som säkerställer rätt leverans till kunderna.

Söker ni engagerade och professionella IT-säljare? Då har ni hittat rätt företag! Rubino har erfarenheterna som krävs för att ha koll på vad som utmärker en bra it säljare. Vi erbjuder er en professionell säljare inom teknisk försäljning i rekryteringen.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rätt löneförutsättningar för anställda och arbetsgivare

Det kan vara svårt att sätta rätt löneanspråk för bägge parter. Rubino hjälper er i processen så att den anställde får en marknadsmässig lön och att arbetsgivaren kan sätta rätt krav.

Vanligtvis erbjuder våra kunder IT säljarna en utmärkt grundlön baserat på ålder och erfarenhet, med bra möjligheter att påverka inkomsten genom generös provision.

Rubino Rekrytering assisterar företag att hitta kandidater inom alla säljroller. Vi är rekryteringsspecialister inom försäljning, marknad och ekonomi – och inom IT.

IT-säljare med expertkunskaper

ubino hjälper företagare som vill rekrytera IT säljare för jobbuppdrag i hela Sverige, där samtliga it-försäljare har:

  • Några eller flera års erfarenhet av tjänsteförsäljning B2B
  • Vanan att kommunicera med ledande befattningshavare på strategisk nivå
  • Förståelse och intresse för IT samt molntjänster
  • Kunskap om virtualisering, t ex VMware,
  • Hyper-V och Virtouzzo
  • Insikt vad gäller nätverk, t ex Cisco, Cygate och TDC
  • Erfarenhet om hårdvara, t ex servrar och lagring
  • Kunskap om olika terminallösningar, t ex Microsoft och Citrix

Vi har varit aktiva på marknaden sedan 2003 och idag är vi rekryteringsföretaget som rekryterar specialister och experter till arbetsgivare runt om i hela Sverige! Vi hjälper företag och säljare varje dag att lyckas med sin försäljning!

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan