Vi hjälper dig att rekrytera en ny Key Account Manager (KAM)i Stockholm, Göteborg och Malmö

Key Account Manager är en viktig befattning i en affärsverksamhet för att säkerställa och bibehålla en god affärsrelation med verksamhetens viktigaste kunder.

Vi är rekryteringsexperter på alla tjänster inom sälj, marknad och ekonomi sedan starten av 2003. Vi rekryterar key account managers (KAM) med säljkunskaper som krävs för att förmedla nyckelkundernas tjänster eller produkter. De har även expertkunskaper för att bygga kundrelationer, öka lönsamhet och utveckla nyckelkundernas affärer.

Rubino Rekrytering har stjärnsäljarna inom key account management på många kända företag i hela Sverige som även är våra viktigaste kunder.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rekrytering av säljare – arbeta som key account manager med bra lön

Säljrekrytering och handledning är vad vi på Rubino gör bäst! Vi hjälper säljare och företag i hela Sverige varje dag att lyckas med sin försäljning och vägleder unga säljstjärnor att ständigt utveckla sina karriärer, uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar.

Vi på Rubino rekryterar key account managers eller nyckelkundsansvariga som är bekväma i rollen med att hitta nya kunder och ansvara för hela säljprocessen. Med bra grundlön samt generös provision driver och bidrar de med idéer till hela säljteamet (KAM-teamet).

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Key Account Manager är en förmåga, och rätt säljare är inte alltid lätt att hitta i rekryteringen

Vi på Rubino Rekrytering har järnkoll på vad som utmärker en bra key account manager och kan snabbt ge dig rätt person i säljrekryteringen.

Våra nyckelkundsansvariga täcker upp på flera fronter med kunskaper om:

  • företagets konkurrenter och hela deras erbjudande mm
  • kunden och företagets behov, både kortsiktigt och långsiktigt
  • kundens marknad, utveckling, produktion osv
  • affärshändelser mellan det egna företaget och nyckelkunden

Rekrytera Key Account Manager med rätt utbildning för din affärsverksamhet

Våra nykelkundsansvariga har utbildning inom key account management och är inriktade på att representera kunden i den egna organisationen. De ser kundens behov och ser till att få dessa tillgodosedda. Alla KAM uppvisar hög professionalitet med ambition för stora utvecklings- och karriärmöjligheter.

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en Key Account Manager och vi rekryterar även toppsäljare, säljchefer och övrig säljpersonal på alla nivåer som efterfrågas.

Idag har Rubino kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på säljrekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt key account manager.

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan