Vi hjälper dig att rekrytera en ny Teamledarei Stockholm, Göteborg och Malmö

Teamledare är en viktig befattning inom ett bolag som kan innebära att stötta kollegor i det dagliga arbetet genom arbetsledning och utbildning. Samtidigt sköter de sina ordinarie arbetsuppgifter, allt beroende på vilken bransch teamledaren tillhör.

Söker du teamledare som hjälper till att fatta nödvändiga beslut för att lösa problem? Söker du gruppledare som kan fördela resurserna på bästa sätt för att se till att arbetet fortlöper? Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi tillhandahåller teamledare som är positivt engagerade i arbetsmiljön med förmågan att komma med förbättringsförslag.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rekrytering av Gruppchefer som förbättrar organisationen

Rekrytering är Rubino’s specialitet! Varje dag hjälper vi företag i hela Sverige med att lyckas med att förbättra och effektivisera sin organisation. Hitta er gruppledare hos oss, vi rekryterar gruppchefer som är ansvarfulla, nogranna och kvalitetsmedvetna med erfarenheter av ledarskap.

Vi på Rubino rekryterar teamledare och arbetsledare som är bekväma i rollen som coachande gruppledare och som har mycket god känsla för service. Alla våra teamleaders har ett övergripande koll över verksamheten och genomför olika kvalitetskontroller och ser till att rutinerna följs. De kan också vara kontaktpersoner för olika slags support.

Jag vill komma igång med min rekrytering nu

Hör av dig till oss så återkommer vi inom 2 timmar

Gruppledning är en förmåga och att finna rätt gruppledare är en konst

Vi på Rubino Rekrytering har 100% koll på vad som utmärker en bra arbetsledare och kan snabbt tilldela er rätt person i rekryteringen.

Vi har teamledare inom arbetsledning som kan:

  • Leda, coacha, motivera, driva, engagera och utveckla sin grupp
  • Ha nära kontakt med övriga arbetsledare kring nyckeltal och prestationer
  • Ha dagliga avstämningar med personalen kring mål och prestationer
  • Skapa trivsel i gruppen och stödja medarbetare i det dagliga arbetet
  • Förbättra processer och tydliggöra rutiner samt säkerställa kvaliteten
  • Ansvara och säkerställa att projekt och arbetsuppgifter drivs och nås

Rekrytera teamledare med rätt förmåga för din affärsverksamhet

Alla våra teamledare har en relevant utbildning inom ledarskap. De har en mycket god känsla för service och är mycket kvalitetsmedvetna, lugna, stabila och prestigelösa i sitt arbete.

Rubino Rekrytering är alltid redo att ställa upp för er vid behov av en gruppchef! Vi rekryterar även experter, chefer och övrig personal på alla nivåer som efterfrågas inom sälj och försäljning.

Välkommen till Rubino Rekrytering! Vi är bäst på rekrytering i Sverige och vi hjälper er att hitta rätt teamledare.

Vi använder främst Rubinos Rekrytering till specialistrekryteringar när vi söker någon för en tjänst som kräver en viss typ av bakgrund eller personlighet. Då är det ovärderligt med Rubinos långa erfarenhet och kontaktyta men även mycket bra referenskollar.

Thomas Holm, Country Manager, Renault Nordic AB

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Rubino Rekrytering stämmer av hur det har gått och om vi tycker att allt känns bra. Om inte tar de samtalet med kandidaten och reder ut vad som brustit och därefter görs en ny återkoppling. De tar med andra ord ansvar för hela rekryteringsprocessen och är även ett stort stöd efteråt.

Madeleine Björk, HR-chef, Ensto

Det som Harry Rubino är väldigt duktig på är att han med sin erfarenhet och kompetens från bilmarknaden själv förstår vilken kravprofil vi är ute efter på ett enkelt sätt, vilket rekryteringsfirmor som inte är verksamma inom branschen är så lyhörda för.

Clas Ljungqvist, Commercial Director, Santander Consumer Bank

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan