Branschområden
Rubino Executive Search

Behöver ni rekrytera till nyckelposter på ledningsnivå? Med Rubino Executive Search får ditt företag hjälp att hitta den ledare ni behöver – exempelvis generaldirektör, VD, CFO eller andra medlemmar i ledningsgruppen.