Rekrytera golfpersonal

Ledarrollen på en golfklubb är mycket speciell. Att rekrytera rätt VD, klubb-, sport- eller banchef är i dag allt svårare – och just därför också viktigt för att vara framgångsrik i konkurrensen. Förutom ledaregenskaper, golfkunskaper och social kompetens ställs stora krav på att kunna sälja och marknadsföra golfklubben.

Rekrytera rätt personal för er golfklubb

På Rubino Rekrytering vet vi vad rollen innebär och hur vi hjälper er att hitta rätt person. Vi har lång erfarenhet av rekrytering och dessutom en stor branschkännedom samt ett gediget nätverk inom golfen. På så vis blir vi en unik resurs för er klubb. Ni låter oss göra jobbet, sparar tid och slipper de onödiga kostnader som uppstår vid en felaktig rekrytering.

Fredrik Lennmalm – vår golfexpert

  • Golftränare i 16 år och Klubbchef/VD i 10 år.
  • Medlem i PGA Sweden och GAF Sverige.
  • PGA’s TU-utbildning samt SGF’s Klubbchefsutbildning.
  • Marknadsförings- och PR-kurser på Berghs School of Communication.

Kontakta Fredrik

 

Rubino har varit vår partner sedan starten. De känner vår företagskultur, förstår hur vi tänker och kan matcha våra behov!

Bertil Forsberg, HR ansvarig, Antalis AB

Att rekrytera golfpersonal i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi hjälper er med grunden för en lyckad rekrytering – att ta fram en kravprofil med de egenskaper som är viktigast. Både för klubbkänslan och för tillväxten.

Via vårt nätverk kan vi intressera de bäst lämpade kandidaterna med sökningar inom och utanför golfens värld. En professionell rekryteringsprocess är också en viktig del i att stärka klubbens varumärke och skapa ökat värde för era intressenter.

Efter intervjuer, personlighets- och/eller färdighetstester kommer ni att ha ett bra underlag för att välja era framtida nyckelpersoner.

Vår prismodell gör våra tjänster attraktiva oavsett om du låter oss sköta hela rekryteringen eller utvalda delar av den.

Välkomna att höra av er för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa er att stärka er organisation. Kontakta Fredrik Lennmalm redan i dag för att vara rustad inför säsongsstart.

Rubinos rekryteringsprocess

Kravprofil

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Rubinos rekryteringsprocess

Behovsanalys / kravprofil för rekrytering

Vem söker du? För att säkerställa att vi kommer igång snabbt är vi väl pålästa och förberedda då vi första gången besöker ditt företag och tillsammans upprättar en kravprofil och tidplan. För oss är det personliga mötet viktigt då det ökar förståelsen om ditt företag och ditt företags behov och marknad.

Sökning

Med kravprofilen och företagskulturen som utgångspunkt söker vi efter lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Annonsering sker i för uppdraget lämpliga medier plus interna och externa CV-databaser. Utöver själva hantverket är vår erfarenhet, målinriktning och fingertoppskänsla avgörande.

Intervjuer

Intressanta kandidater för tjänsten kallas till intervju. Under denna fas sker en löpande återkoppling till dig som uppdragsgivare… Vi utvärderar resultaten och presenterar de lämpligaste kandidaterna för dig.

Urval & Intervjuer

Efter att vi föreslagit de lämpligaste kandidaterna, och vi tillsammans gjort ett urval, är det dags för er att träffas öga mot öga för första gången.

Val av slutkandidat

Vem är bäst? Vem ska du välja? Nu är valet ditt men självklart stöttar vi dig hela vägen. Efter intervjuer med medarbetare och kandidater, tester och referenser samt gemensamma diskussioner kommer oftast beslutet naturligt.

Introduktion

Vi vet att intentionen är god när det kommer till varje nyanställd medarbetare. Men det blir inte alltid som man har tänkt. En bra introduktion skapar trivsel och gör att den nya medarbetaren presterar bättre. Vi ger dig alltid råd och vägledning för att din nya medarbetare ska få en så bra start som möjligt.

Uppföljning

Efter slutfört rekryteringsuppdrag håller vi kontakt genom löpande avstämningar för att säkerställa att alla parter är nöjda genom vår rekryteringsprocess.

Låt oss sköta er nästa rekrytering

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 2 timmar med ett prisförslag.

eller ring oss på 08-411 60 80

Affärsförfrågan