CV Collect

Vår tjänst som sparar tid, reducerar arbetsbördan och sparar pengar för dig och ditt företag. Vi tar han om administrationen, du tar hand om kandidaterna.

CV Collect år tjänst för den som inte vill eller behöver lägga ut hela rekryteringsprocssen på en rekryteringsbyrå.

Vi hanterar administrationen, du tar hand om kandidaterna.

Vid en första kontakt med dig tar vi reda på allt kring befattningen, som till exempel vilka förutsättningar, krav och mål som finns. Därefter sammanställer vi en kravprofil och producerar en annons som vi publicerar på de största jobbsajterna.

När svaren kommer in sköter vi all mail- och telefonkontakt med kandidaterna. Löpande eller vid ansökningstidens slut presenterar vi en sammanställning över kandidaterna. Du slipper med andra ord logga in med hemliga lösenord eller navigera genom krångligt automatiserade webbapplikationer.

Fördelar med CV Collect

  • Du får stöd från en erfaren rekryteringspartner hela vägen
  • Du får ett fast och lågt pris
  • Vi publicerar annonsen våra social medier och på Linked in
  • Annonsering sker med det kraftfullaste annonspaketet via de största jobbsajterna
  • Vi sköter hela processen fram till intervjuerna
  • Du frigör värdefull arbetstid