Försäljningsingenjör / Teknisk säljare

Det huvudsakliga ansvaret innefattar att förstå kundens tekniska behov, ge teknisk support och rådgivning, demonstrera produkter eller lösningar för kunderna och hantera försäljningsprocessen från början till slut.

Vi har hjälpt våra kunder att växa och att stärka sina organisationer sedan 2003. Vår styrka är våra långa och breda erfarenhet, goda verksamhetsförståelse och vårt genuina intresse för människor. Vi har rekryterat allt från innesäljare till försäljningschef, från ekonomiassistent till CFO och VD samt  en mängd olika andra specialistroller.  Läs mer om vad som är viktigt i en rekrytering av en teknisk säljare eller försäljningsingenjör.

Att rekrytera en Teknisk Säljare eller Försäljningsingenjör

En försäljningsingenjör kombinerar teknisk expertis med försäljningsförmåga för att främja och sälja tekniska produkter eller tjänster till potentiella kunder. Deras huvudsakliga ansvar innefattar att förstå kundens tekniska behov, ge teknisk support och rådgivning, demonstrera produkter eller lösningar för kunderna och hantera försäljningsprocessen från början till slut. Försäljningsingenjörer fungerar som en bro mellan teknisk utveckling och kundbehov, vilket kräver både teknisk kompetens och förmåga att kommunicera och bygga relationer med kunderna. De spelar en viktig roll i att säkerställa att kundernas tekniska behov möts och att företagets försäljningsmål uppnås.

Det är viktigt att hitta kandidater som har de rätta kvalifikationerna, och även personlighetsmässigt matchar företagskultur och värderingar och kan utveckla och utvecklas med er. Du är specialist på din bransch, bättre än vad vi någonsin skulle kunna vara. Men vi har frågorna och erfarenheten för att förstå exakt vilken profil som du behöver.

Jag vill veta mer

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Kontakta mig

Eller ring oss direkt på 08-411 60 80

Säljare med rätt kunskap inom teknisk försäljning

Vid rekrytering av en försäljningsingenjör / teknisk säljare är det avgörande att hitta kandidater med en unik kombination av teknisk kompetens och försäljningsförmåga för att framgångsrikt marknadsföra och sälja tekniska produkter eller tjänster. Nedan följer några viktiga kvalifikationer att ha i åtanke under rekryteringsprocessen av en försäljningsingenjör.

Teknisk expertis och förståelse: Stark kunskap inom det tekniska området som produkterna eller tjänsterna faller inom, samt förmågan att förklara tekniska koncept på ett enkelt och begripligt sätt för kunderna.

Försäljningskompetens och affärssinne: Erfarenhet av försäljning och förhandling, med förmåga att identifiera och utveckla affärsmöjligheter samt driva försäljningsprocessen framåt mot framgångsrika avslut.

Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter för att effektivt presentera produkter eller tjänster, besvara tekniska frågor och bygga förtroendefulla relationer med kunderna.

Relationsbyggande och kundorientering: Förmåga att förstå och tillgodose kundens behov genom att skapa och upprätthålla långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Problemlösning och flexibilitet: Förmåga att snabbt identifiera och lösa eventuella tekniska problem eller utmaningar som uppstår under försäljningsprocessen, samt att anpassa sig till olika kundbehov och situationer.

Genom att aktivt söka kandidater med dessa kvalifikationer kan rekryteringen av en försäljningsingenjör bli framgångsrik och leda till ökad försäljning och tillväxt för företaget.

Jag vill veta mer

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Kontakta mig

Eller ring oss direkt på 08-411 60 80

Rekryteringsprocess

Varje uppdrag är unikt, men vi har en beprövad process som fungerar

Vi är ödmjuka inför vårt uppdrag och förstår att rekrytering kan vara en utmaning för alla inblandade parter. Därför strävar vi efter att skapa en positiv, trygg och vänlig upplevelse för både kunder och kandidater genom att vara lyhörda och transparenta under hela processen.