OPTO

OPTO är framtidens personlighetstest som ger det bästa objektiva beslutsunderlaget för att välja rätt person för jobbet. OPTO kombinerar den mest framträdande forskningen inom arbetspsykologin (Big 5) och den senaste tekniken inom testning.