Inköpsspecialist Buss till Keolis Sverige AB

Inköpsspecialist Bussar till Keolis Sverige AB

Logo Keolis.png

Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis.
Vår affärsidé
är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerena, samhäller och ägarna. I Sverige är vi 6000 medarbetare och finns främst i Stockholm, Göteborg, Dalarna och Värmland. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafiksföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar förkollektivtrafik.

Inköpsavdelningen på Keolis Sverige söker nu en specialist med djupt kunnande inom området Bussar. Inköpsavdelningen ingår i avdelningen Inköp och Juridik och ansvarar för cirka 1,5 miljarder SEK i årligt inköpsvärde.

Inköpsavdelningen bedrivs av 6 personer, tre Category Managers som har kategoriansvar för sina utvalda kategorier och ansvara utöver det för utvalda varugrupper, i syfte att täcka upp ägarskap för Keolis externa resursbehov.
Två kommersiella fastighetsförvaltare ansvara för Keolis lokalbehov samt förhandlingar med fastighetsägarna.
En systemansvarig hanterar och utvecklar Keolis inköpssystem.

Tjänsten innebär ansvar för det specifika området, inköp av fordon som till stor del är kopplat till det anbudsarbete som Keolis bedriver. I den kollen kommer du att vara en självklar del av anbudsteamet. Där du i samarbete med delströmmen av fordon supportrar med att förhandla fram så fördelaktiga förslag som möjligt. Stor vikt läggs på TCO total cost of ownership avseende fordonets hela livslängd.

Vid erhållna anbud är man i rollen ansvarig för att kommersiellt förhandla fram slutliga avtal med Busstillverkaren-/leverantören. Stor vikt kommer även att läggas på villkor för tilläggsbeställningar, fördelaktiga garantivillkor och villkor för reservdelar och dess försörjning. Dessa förhandlingar kommer att ske i team tillsammans med kategoriansvarig inköpare för bussanknuten spend. Resor inom Sverige är en del av arbetet och resor utanför Sverige kommer att förekomma.

Tjänsten kräver ett projektbaserat arbetssätt med många kontaktytor internt. Du rapporterar till Inköpschefen.

Vi arbetar i trivsamma lokaler centralt i Marieberg enligt principen aktivitetsbaserat kontor som stödjer ett projektinriktat och processorienterad arbetssätt.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Delta tillsammans med Fleet i det strategiska arbetet inom kategorin Bussanskaffning genom att arbeta tvärfunktionellt i projektform, viklet skall generera, rätt kvalitet, tillförlitlighet och värde genom utvecklingen av starka affärsrelationer.
 • Analysera affärsprocesser och fastställa besparingsmöjlgheter genom att påverka utbud och efterfrågan
 • Leda inititativ till processförbättringar inom ditt ansvarområde.
 • Utföra spendanalyser, analyser av leverantösmarknaden, riskanalyser mm med syfte att föreslå inköpschef bästa möjliga inköpsstrategier som stödjer företagets affärsstrategier.
 • Utveckla, förankra och implementera inköpsstrategier för tilldelade inköpskategorier med syfte att åstadkomma både korta och långsiktiga besparingsmål.
 • Införa lämpliga benchmarks avseende konkurrenskraft, riskhanteringsprocesser i syfte att öka Keolis lönsamhet.
 • Arbeta med ramavtal och projektinköp enligt beslut från inköpschef.
 • Förhandla fram skriftliga lönsamma ramavtal.
 • Implementera nya avtal-/leverantörer i samverkan med driftsorganisation och specialister.
 • Mäta och följa upp prestation inom tilldelad inköpskategori.
 • Leda insamlingsprocessen inom kategorierna, för att kontinuerligt uppdatera och identifiera användarkrav och spenddata.
 • Definiera, mäta och upprätthålla mätetal för projektframsteg.
 • Prioritera uppgifter så de möte övergripande mål.

Kvalifikationer

 • Akademisk utbildning, teknisk eller ekonomisk samt erfarenhet av inköp eller motsvarande.
 • Väl förankrad och uppdaterad av Bussmarknaden, både i djup och bredd för att kunna förstå vår branschs utmaningar avseende kvalitet och miljö.
 • Flerårig erfarenhet från strategiskt inköpsarbete arbete med bussanknutna upphandlingar i linje med vår verksamhet.
 • Erfarenhet från förvaltning av en bred leverantörsbas med löpande förhandling och leverentörsutveckling.
 • Behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift, franska är meriterande och kunna resa i tjänsten.

För att lyckas i denna nyinrättade roll ser vi dig som förutom en gedigen kunskap inom området är, resultatorienterad och har förmågan att se organisationens helhetsbehov. Du skall vara analytisk, strukturerad och ha ett noggrant arbetssätt. Du har dessutom ett affärsorienterat affärssinne med en stark kommersiell drivkraft och på ett naturligt sätt tar ledningen leverantörsdialogen utan att tappa lyhördheten. Det är också viktigt att du är kommunikativ både internt och externt för att uppnå angivna mål.

Vill du vara med på denna resa så ser vi gärna att du ansöker i form av CV samt personligt brev.

Ansöker gör du snarast dock senast den 23 dec.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Harry Rubino på 0733-763930.

Välkommen med din ansökan!