5 juli, 2018

Kvalitets- och miljösamordnare med CSR-fokus, Antalis

Antalis är ett väl fungerande företag som bestämt sig för att bli ännu vassare på att utveckla sina processer, undanröja orsaker till misstag och förstärka förmågan att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi tillhörde de första företagen i Sverige som certifierade sig enligt ISO 9000 och ISO 14000 och många år senare ligger nu i startgroparna för implementeringen av ISO 45000. Företaget ingår i en internationell koncern med tydliga ambitioner inom CSR-området.

Vårt svenska företag har genomgått stora förändringar under senare år, med nya verksamhetsområden, företagsköp och ökat skandinaviskt samarbete. Det här skärper kraven på vårt ledningssystem. Efter en omorganisation, har vi inrättat denna tjänst som kvalitets- och miljösamordnare.

Som Kvalitets- och miljösamordnare hos på Antalis i Sverige, ska du för det första arbeta med kvalitetsutveckling med stöd av ISO 9000 i nära samverkan med våra systerföretag i Danmark och Norge. I ett första steg gör vi ett ordentligt omtag när det gäller våra processbeskrivningar. Detta arbete driver du i nära samarbete med de personer som har ansvar för olika delprocesser. Vårt fokus ligger på verksamhetsutveckling medan standardkraven betraktas som en stödstruktur i bakgrunden.

Vidare ingår det i tjänsten att samordna vårt arbete för hälsa och säkerhet, en fråga som har hög prioritet inom koncernen. En målbild för detta arbete är en certifiering av arbetsmiljöarbetet enligt ISO 45000. I den rollen driver du det koncerngemensamma arbetet i vårt företag och rapporterar fortlöpande till vårt huvudkontor i Paris. Här ligger mycket fokus på vår lagerverksamhet men du tar även initiativ för att aktualisera dessa frågor inom tjänstemannaområdet.

I ett senare skede kan det bli aktuellt att inkludera även arbetet med vår påverkan på den yttre miljön i denna tjänst. Det skulle innebära att det system för verksamhetsstyrning du förvaltar, även innefattar de krav som finns i ISO 14000. Det kan även innebära en rådgivande funktion för vår kommersiella organisation i frågor som gäller våra produkters och tjänsters miljöpåverkan. Idag ligger ansvaret för dessa frågor på en specifik tjänst för miljöfrågor.

Sammantaget får du en bred och viktig roll i företaget där mycket skulle kunna inkluderas under en CSR-rubricering. Den internationella koncernen Antalis har en hög profil inom CSR och ger varje år ut en CSR-rapport med en fyllig beskrivning av de åtgärder som vidtagits under året.

För att trivas i rollen som kvalitets- och miljösamordnare måste du ha lätt för att arbeta strukturerat och målinriktat. Du kan arbeta självständigt med integritet. Du har även lätt för att samarbeta med andra, både i en projektledande roll och som bollplank och rådgivare. Du har lätt för att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på engelska och svenska. Koncernspråket är engelska och vår dokumentation för verksamhetsstyrningen kommer att vara både på engelska och svenska.

Vi ser helst att du har en för denna tjänst relevant högskoleutbildning men kan också tänka oss att du genom arbete i liknande funktion införskaffat dig motsvarande kunskaper. Erfarenhet av att förvalta och driva system för verksamhetsstyrning eller ledningssystem är självfallet en mycket viktigt merit.
I denna rekrytering samarbetar Antalis med Rubino Rekrytering, och samtliga frågor angående tjänsten hänvisas till ansvarig kontaktperson Harry Rubino, 073 – 376 39 30. Då urvalsprocessen sker löpande är det bra att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Ansöker gör du via hemsidan www.rubino.se, vi tar ej emot ansökningar på annat sätt.

Hur går vi vidare?

Vi träffas gärna för att berätta hur vi hjälper er hitta rätt kandidater. Helt utan motkrav. Fyll bara i dina uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.